Ward Reniers

Ward Reniers is gebeten door het strafrecht en het strafprocesrecht. Daarnaast heeft hij een voorliefde voor het milieurecht, meer specifiek het milieuhandhavingsrecht.

In 2020 behaalde Ward zijn masterdiploma in het straf- en publiekrecht aan de KULeuven.

Sinds oktober van dat jaar is Ward actief als advocaat. Hij vatte zijn loopbaan aan bij één van de grote strafrechtkantoren aan de Antwerpse Balie. Daar bouwde hij heel wat praktijk- en pleitervaring op door bijstand te verlenen in alle fases van de strafprocedure. Hij stond zowel verdachten, veroordeelden, getuigen als slachtoffers bij.

In februari 2023 vervoegde Ward het kantoor Baeyens & Billiet om er mee te werken aan het dossier “De Klimaatzaak”. Sindsdien is Ward lid van de Nederlandstalige balie van Brussel.

Na de grote overwinnning in De Klimaatzaak, vond Ward in 2024 zijn weg terug naar het strafrecht. Vandaag oefent hij zijn passie voor het strafrecht uit vanuit het kantoor te Brussel, waar hij de dagdagelijkse leiding op zich neemt.

Ward streeft ernaar om zijn cliënten op een zo persoonlijk mogelijke wijze bij te staan en samen met hen, binnen de grenzen van het recht, naar een oplossing op maat te zoeken. Daarbij hecht hij een groot belang aan duidelijke communicatie en een goede vertrouwensband. Ward is van mening dat een delicate, doch kordate aanpak in functie van de cliënt het meeste oplevert, zowel op het menselijk als op het juridisch vlak.

Ward is sinds 2024 lid van de algemene vergadering van de Liga voor Mensenrechten.

SideMenu