Strafrecht & Fraude

TRENT verleent bijstand aan verdachten en beklaagden. Onze specialisten begeleiden u bij het verhoor door de politiediensten en de onderzoeksrechter, tijdens de procedure over de voorlopige hechtenis, bij de strafrechtelijke verdediging voor het onderzoeks- en vonnisgerecht en tijdens de procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank.

Ook slachtoffers, benadeelden en burgerlijke partijen kunnen bij TRENT terecht. Wij geven u advies bij het neerleggen van een strafklacht of het opstellen van een klacht waarbij u burgerlijke partij bent. Wij helpen u met het opstellen van een eis tot schadevergoeding en verdedigen uw belangen voor alle strafrechtbanken, het Hof van Cassatie of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

TRENT behandelt grote complexe dossiers maar op het eerste zicht eenvoudige zaken krijgen even goed onze volle aandacht.

De praktijk van TRENT is bijzonder gediversifieerd en beslaat nagenoeg alle rechtsdomeinen verbonden aan het strafrecht: witwasmisdrijven, vermogensmisdrijven, douane- & accijnsmisdrijven, drugsmisdrijven, geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven, etc. Onze advocaten hanteren als uitgangspunt dat iedereen recht heeft op bijstand en verdediging ongeacht de feiten waarvan zij verdacht worden of het slachtoffer geworden zijn.

Als ondernemer loopt u het risico aansprakelijk te zijn voor misdrijven die binnen uw onderneming gepleegd worden. TRENT heeft expertise en ervaring in het fiscaal, sociaal en economisch strafrecht en staat ondernemingen en bestuurders bij die voor dergelijke misdrijven vervolgd worden.

Bij inbreuken op de verkeerswetgeving bieden wij bijstand aan zowel beklaagden (bv. strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank) als aan slachtoffers (bv. schadevergoeding eisen).

Specifiek voor verkeersovertredingen ontwikkelde TRENT het platform dagvaardingen.be om zo de toegang tot onze advocaten eenvoudiger te maken, cliënten te verbinden met hun rechtsbijstandsverzekeraar en zorg te dragen voor gespecialiseerde bijstand bij dagvaardingen voor de politierechtbank.

TRENT verleent advies en bijstand in tuchtdossiers rond beweerde inbreuken op de professionele deontologie. Zo kunt u bij onze advocaten terecht voor ondersteuning bij procedures voor de Orde van Geneesheren, het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de Orde der Apothekers etc.

TRENT levert bijstand aan minderjarigen die verdacht worden van een misdrijf. Ook minderjarigen die het slachtoffer zijn van een misdrijf kunnen op onze bijstand rekenen.

Ons team van gemotiveerde jeugdadvocaten is opgeleid om minderjarigen bij te staan vanaf het eerste verhoor bij de politie. Wij begeleiden de minderjarige doorheen de procedure en streven ernaar om de verdere afhandeling steeds op maat van en in samenspraak met de minderjarige te laten verlopen.

Ook ouders van minderjarigen kunnen steeds bij ons terecht.

Voor het instellen van een cassatieberoep in strafzaken en voor het neerleggen van een memorie met de cassatiemiddelen is vereist dat de optredend advocaat houder is van het getuigschrift “bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken”.

TRENT telt verschillende advocaten die houder zijn van dit getuigschrift. Wij stellen voor u eerst een advies op over de slaagkansen en vervolgens een memorie.

SideMenu