Privacy & Confidentialiteit

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Onze advocaten met inschrijving aan de balie van Antwerpen, maken deel uit van het advocatenkantoor Trent BV, met K.B.O.-nummer 0675.978.548 en met zetel te 2260 Westerlo, Grote Markt 4.

Onze advocaten met inschrijving aan de balie van Leuven, maken deel uit van het advocatenkantoor Trent BV, met K.B.O.-nummer 0759.904.730 met zetel te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat 20.

Wij verbinden ons ertoe om uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke en deontologische voorschriften, met inbegrip van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming.

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u uw vraag richten aan hello@trent.law.

SideMenu