Ward Reniers treedt toe tot de Liga voor Mensenrechten

Recent werd Ward verkozen tot lid van de algemene vergadering van de Liga voor Mensenrechten.

 

De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw die onrechtvaardigheden en inbreuken op mensenrechten bestrijdt en zich daarbij baseert op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

 

Als strafrechtadvocaat komt Ward regelmatig in aanraking met onrechtvaardigheden en inbreuken op mensenrechten. De erbarmelijke detentieomstandigheden in de overbevolkte Belgische gevangenissen zijn hiervan slechts één voorbeeld.

 

Ward wil mee zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen en wil extra kracht toevoegen aan de impact die de Liga heeft op de bescherming van de mensenrechten.

 

Als kersvers lid zal Ward op 16 mei 2024 het woord nemen op een avond van de Liga voor Mensenrechten over verschillende thema’s die verband houden met detentie.

 

Interesse? Inschrijven kan via deze link: https://mensenrechten.be/pagina/verkiezingen-detentie.

Deel via LinkedIn
SideMenu