Money muling: een inventieve manier om geld wit te wassen.

De begrippen “money mule” of “money muling” duiken steeds vaker op in het strafrecht. Wat betekent het juist? Is het strafbaar? Wat zijn de risico’s?


Money muling is een vorm van witwassen en verwijst naar de praktijk waarbij criminelen gebruik maken van derde partijen, de geldezels, wiens bankkaart of -rekening wordt gebruikt voor criminele doeleinden. Meewerken aan witwassen van geld is verboden en kan grote gevolgen hebben.


Het merendeel van de money mule-transacties die worden geïdentificeerd, houden verband met cybercriminaliteit (phishing, malware-aanvallen, e-commercefraude, boekingsfraude e.d.).

Geldezels worden benaderd om illegaal bekomen geld op hun bankrekening te ontvangen en deze gelden, al dan niet onder de belofte van een commissie, naar een andere bankrekening over te maken of in contanten op te nemen en door te geven.


Op die manier wordt geholpen om illegaal geld wit te wassen zonder dat criminelen hun eigen identiteit moeten prijsgeven. De gebruikte bankrekening linkt immers enkel naar de identiteit van de geldezel. In geval van gestolen of verloren bankkaarten, waarvan de pincode werd bemachtigd, kan men zelfs geldezel worden zonder het te weten.


In het kader van een strafonderzoek zal door de politiediensten vaak enkel de identiteit van de geldezel worden achterhaald en onderzocht terwijl de echte criminelen anoniem blijven. Tenzij kan worden aangetoond dat het misbruik van de bankkaart- of rekening buiten hun medeweten is gebeurd, lopen money mules bijgevolg een aanzienlijk risico op strafrechtelijke vervolging, onder meer voor feiten van witwassen (art. 505 lid 1, 2° Sw.).


Bovendien worden money mules, wegens het ontbreken van geïdentificeerde medeverdachten, door slachtoffers vaak als enige partij aangesproken voor de vergoeding van de gehele schade.


Als je denkt dat je wordt gebruikt als geldezel, stop dan onmiddellijk met geld overschrijven. Verwittig je bank en doe aangifte bij de politie. Contacteer ook Card Stop om je bankkaart te blokkeren.


Nog vragen?

Contacteer ons, wij helpen u graag verder.

Deel via LinkedIn
SideMenu