Daan Born

Daan Born begon aan de balie van Antwerpen in 2015 waarna hij in 2018 de overstap maakte naar de balie van Leuven. Hij specialiseert zich in vennootschapsrechtelijke geschillen (bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen, post-acquisitiegeschillen,…) en behandelt daarnaast dossiers in het ruimere ondernemingsrecht en staat ondernemingen in moeilijkheden bij.

Naast de master rechten aan de KU Leuven, volgde Daan de master in advanced european and international studies (Istanboel, Nice en Berlijn) en de master-na-master vennootschapsrecht aan de KU Leuven, campus Brussel.

SideMenu