Ondernemen & Investeren

Ons team legt zich toe op adviesverlening aan ondernemingen, en geschillenbeslechting tussen aandeelhouders, bestuurders, ondernemingen en hun zakelijke partners of klanten.

Wij hebben een ruime ervaring in het begeleiden van start-ups, KMO’s, familieondernemingen, oprichting & reorganisatie van ondernemingen, aandeelhoudersovereenkomsten, corporate housekeeping, uitwerken van joint-venturestructuren en overnamebegeleiding.

Vanuit een gedegen ondernemingsmentaliteit proberen we zoveel mogelijk een geschil buiten de rechtszaal op te lossen, via onderhandeling of bemiddeling. Indien het echter onvermijdelijk of efficiënter is om een gerechtelijke procedure te voeren of arbitrage op te starten, hebt u aan ons een fervente medestander om uw belangen te verdedigen en af te dwingen.

TRENT heeft een ruime ervaring in geschillenbeslechting en dit zowel voor nationale en internationale rechtbanken als arbitrage – en bemiddelingscolleges.

Wij verlenen onder meer bijstand in vennootschapsrechtelijke geschillen, bestuurders – en managementaansprakelijkheden, aandeelhoudersbetwistingen, geschillen over uitkoop – en uitreding, geschillen over samenwerkingsovereenkomsten, faillissementsvorderingen en recuperatie van vorderingen.

De vennootschapsafdeling verleent advies aan een brede waaier van ondernemingen, van start up tot multinationals. Naast de juridische uitwerking en redactie, fungeren wij als klankbord voor de ondernemer bij het nemen van strategische beslissingen over onder meer:

 • Vennootschapsvorm en – structuur;
 •  Aandeelhoudersafspraken;
 • Management – en dienstverleningsovereenkomsten;
 • Joint – ventures en samenwerkingsverbanden;
 • Reorganisaties, fiscale optimalisering en fusie & splitsing;
 • Uitkoop & exit regelingen;
 • Bestuurdersmandaten – en aansprakelijkheden;
 • Implementatie van corporate governance en corporate housekeeping;
 • Vereffening en doorstartmogelijkheden;

TRENT biedt een full service transactiebegeleiding bij de koop, verkoop en reorganisaties van ondernemingen. Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit het verrichten van een due-diligence-onderzoek, het opmaken van informatiememo’s en het zoeken, benaderen en onderhandelen met de andere partij(en). Daarnaast zorgen wij voor een dataroombeheer en alle benodigde transactiedocumentatie. Bij elke transactie hanteren wij een praktische en efficiënte werkwijze, zodat de continuïteit van de onderneming is gewaarborgd. Hierbij hebben we zowel oog voor het juridische luik, als voor commerciële, fiscale en financiële aspecten.

Voor familieondernemingen adviseren wij specifiek omtrent de structurering van eigendom en zeggenschap, opvolging binnen de familieonderneming en bedrijfsoverdracht, de verhouding tussen familiale aandeelhouders en operationeel actieve familieleden en een op maat voorziene geschillenregeling.

TRENT adviseert en verdedigt uw belangen omtrent alle mogelijke commerciële samenwerkingsverbanden zoals agentuur, wederverkoop, distributie, handelsvertegenwoordiging en concessie van alleenverkoop. Ook voor adviezen en bijstand in geschillen over marktpraktijken, mededingingsrecht en consumentenbescherming kan u bij TRENT terecht.

Het insolventieteam beschikt over een ruime ervaring in recuperatie van schuldvorderingen, begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden (gerechtelijke reorganisaties (WCO)), ontbinding en vereffening van vennootschappen en faillissementsdossiers.

 • TRENT onderhandelt een distributiedeal actief in life science voor de EMEA regio
 • TRENT staat de verkopende vennootschap bij in het kader van een assetdeal waarbij de activiteiten verkocht worden aan een groep actief in 4 landen.
 • TRENT assisteert de koper in een 100% acquisitie (aandelenverkoop) in de voedingssector.
 • TRENT assisteert een Belgisch – Luxemburgse groep in het kader van een internationale arbitrage.
 • TRENT staat een buitenlandse cliënte bij in kader van een contractueel dispuut met een internationale organisatie.
 • TRENT adviseert en begeleidt een internationaal actieve cliënte in de media- en audiovisuele sector in kader van haar groepsstructuur.
 • TRENT staat haar cliënte, een medisch beoefenaar, bij in kader van zijn/haar beroepsactiviteiten en contractuele verbintenissen in België en Amerika.
 • TRENT adviseert de koper in een assetdeal tot verwerving van een groothandel distributienetwerk.
 • TRENT adviseert in een nieuwe investment round van een scale up in de technologiescector.
 • TRENT adviseert en onderhandelt een global commercial partnership tussen een Medtech scale up en een multinaltional actief in life science.
 • TRENT begeleidt de reorganisatie van een familieonderneming actief in 3 verschillende sectoren.
 • TRENT begeleidt de investeringsronde in een Belgische start up.
 • TRENT onderhandelt een distributie – en licence overeenkomst voor de Benelux regio in de cosmetica sector.
 • TRENT staat een aandeelhouder bij in een procedure (> 20 mio EUR) omtrent een gedwongen uittreding.
 • TRENT begeleidt de aandelenverkoop van een immovennootschap actief in de ontwikkeling van luxe appartementen.
 • TRENT begeleidt een Belgische spin off in het kader van de intrede van een multinational in het kapitaal.
 • TRENT adviseert de verkopers in een 100% aandelentransactie van een vennootschap actief in wegenbouw & infrastructuurwerken.
 • TRENT begeleidt de oprichters in het kader van de creatie van een start-up in de sector van pensioenverzekeringen.
 • TRENT adviseert en begeleidt een VC-fund bij een investeringsronde voor een Belgische tech-startup.
 • TRENT begeleidt de aandeelhouders in kader van een 100% aandelentransactie van een vennootschap actief in de software-ontwikkelingssector.
 • TRENT staat een minderheidsaandeelhouder bij in een geschillenregeling.
 • TRENT adviseert een blockchain project en begeleidt de oprichting van de gerelateerde start up.
 • TRENT adviseert en onderhandelt licence contracten in de audio visuele sector.
 • TRENT begeleidt de verkopende aandeelhouders in een 100% verkoopstransactie van een vennootschap actief in de communicatiesector.
 • TRENT adviseert business angels in een investeringsronde van een Belgische start up actief in ICT.
 • TRENT adviseert een VC fund inzake de verwerving van een participatie via kapitaalsverhoging van een ICT spin off.
 • TRENT begeleidt de overgang naar de volgende generatie van een familie onderneming actief in de bouwsector.
 • TRENT adviseert de verkopers in een 100% aandelentransactie van een vennootschap actief in bouwmaterialen.
 • TRENT begeleidt de koper in een 100% acquisitie in de hotelsector.
 • TRENT begeleidt de oprichting van een start-up in de verzekeringssector.
 • TRENT begeleidt de oprichting van een privaat investeringsfonds in digitale assets.
 • TRENT adviseert omtrent de oprichting van een EMEA branch van een foundation actief in blockchain.
 • TRENT adviseert een management buy- in in een vennootschap actief in de audiovisuele sector.
 • TRENT begeleidt de juridische reorganisatie en redactie aandeelhoudersovereenkomsten van een Belgisch auditkantoor.
 • TRENT begeleidt meer dan 600 makelaars in het kader van een reorganisatie van een Belgische verzekeringsonderneming.
 • TRENT adviseert inzake de aankoop door een vastgoedinvesteringsfonds van een hotelcomplex.
 • TRENT begeleidt de verkoop van 100% van de aandelen van een groep van vennootschap, actief in de automobielsector, aan een beursgenoteerde Amerikaanse groep.
 • TRENT adviseert een management buy in in vennootschap actief in lfe science.
 • TRENT begeleidt en onderhandelt de transactie van een consultingbedrijf aan een Big Four speler.
 • TRENT adviseert inzake het afsluiten van een internationale distributie overeenkomst actief in de textelsector.
 • TRENT begeleidt een familieonderneming in de verkoop van industriegronden met het oog op projectontwikkeling voor KMO’s.
 • TRENT begeleidt de verkoop van een Benelux distributie activiteit aan een Deens beursgenoteerd bedrijf.
 • TRENT begeleidt de aandelentransactie van een immovennootschap met het oog op een ontwikkelingsproject van 30 kantoren en bijhorende magazijnen.
 • TRENT adviseert inzake het afsluiten van een distributieovereenkomst voor België van een internationaal textielmerk.
 • TRENT begeleidt de aandelenverwerving van een vennootschap in de hotelsector.
 • TRENT adviseert inzake de structurering en opzet van een internationaal distributienetwerk in de life science sector.
 • TRENT adviseert een investeringsfonds inzake de onderschrijving van een participatie en kapitaalsronde in een Belgische start up actief in ICT.
 • TRENT begeleidt de aandeelhouders van een familieonderneming actief in de cosmeticasector inzake de verkoop van 100% van de aandelen aan een investeringsfonds.
 • TRENT begeleidt de Kopers in het kader van de verwerving van 100% van de aandelen van een vennootschap in de hotelsector.
 • TRENT adviseert het management van een Belgische onderneming actief binnen de chemiesector in het kader van een management buy-in.
 • TRENT begeleidt een Belgisch investeringsfonds in het kader van een participatie van een Amerikaanse Medtech start up
 • TRENT begeleidt de verkoop van een engineering bedrijf aan een Canadese beursgenoteerde mutinational.
 • TRENT begeleidt een Belgische onderneming in het kader van de opstart van een onderneming actief in de begeleiding van medische beroepsbeoefenaars.
SideMenu