Betrapt op fraude bij het theoretisch rijexamen? Dit riskeert u.

Recent berichtten verschillende media over veelvoorkomende fraudepraktijken waarmee de Vlaamse en Brusselse rijexamencentra geconfronteerd worden. Gemiddeld om de twee dagen zou er een kandidaat betrapt worden op fraude bij het afleggen van het theoretisch rijexamen.

 

De media spreken van drie veelgebruikte methoden om fraude te plegen. Zo zou men het theoretisch rijbewijs trachten te bekomen door gebruik te maken van valse documenten (1), door identiteitsfraude te plegen (2) en door een miniatuuroortje en -camera te gebruiken (3). In dit artikel overlopen wij deze drie methoden, de risico’s die u loopt als u erop betrapt wordt en waarom het nuttig is om u te laten bijstaan door een advocaat.

 

  1. Gebruik van valse documenten

Wanneer kandidaten tot tweemaal toe niet slagen voor het theoretisch rijexamen, dienen ze verplicht theoretische lessen te volgen. Om de aanwezigheid bij die lessen te kunnen aantonen, dienen de kandidaten bij hun derde poging een aanwezigheidsattest voor te leggen. Het gebeurt regelmatig dat de kandidaten het aanwezigheidsattest vervalsen om de derde poging te kunnen ondernemen zonder de lessen effectief te hebben gevolgd. Ook durven de kandidaten een vervalsing van het aanwezigheidsattest (via bepaalde snapchat-accounts of andere kanalen) tegen betaling te verkrijgen.

 

Hoewel deze handelingen onschuldig kunnen lijken, vallen ze onder de omschrijvingen van de misdrijven valsheid in geschrifte (art. 193 Sw.) en het gebruik van een vals stuk (art. 197 Sw.) De straffen die de wet voor deze misdrijven voorschrijft, lopen op tot een opsluiting van vijftien jaar.

 

  1. Identiteitsfraude

Ook de methode van de identiteitsfraude wordt vaak gehanteerd. Die methode houdt in dat iemand anders dan de eigenlijke kandidaat wordt ingeschakeld om het theoretisch examen in diens plaats af te leggen. De vervanger doet zich dan voor als de eigenlijke kandidaat. Om de poging een kans op slagen te geven, dient de vervanger ofwel sterk te gelijken op de eigenlijke kandidaat of dient een identiteitsdocument te worden vervalst. Immers, dient een identiteitsbewijs met foto te worden getoond, vooraleer een theoretisch rijexamen kan worden afgelegd.

 

Het vervalsen van een identiteitsbewijs kan gekwalificeerd worden als valsheid in geschrifte (art. 193 Sw.), het gebruik ervan als het gebruik van een vals stuk (art. 197 Sw.). Ook zou de vervanger vervolgd kunnen worden voor het aanmatigen van een naam (art. 231 Sw.). De straffen op voormelde misdrijven kunnen eveneens oplopen op tot een opsluiting van vijftien jaar.

 

  1. Gebruik van een miniatuuroortje en -camera

Verder bestaan er organisaties die kandidaten voorzien van een miniatuuroortje en -camera die ze tijdens het rijexamen kunnen gebruiken. Op die manier kunnen de kandidaten – doorgaans tegen betaling – van buitenaf geholpen worden door een persoon die de vraag kan meelezen en het correcte antwoord vervolgens kan influisteren.

 

Deze praktijk, net zoals de twee praktijken die hierboven besproken werden, vallen onder de omschrijving van het misdrijf oplichting (art. 496 Sw.). Immers, tracht de kandidaat door middel van één of meerdere kunstgrepen een bepaald voordeel te bekomen en wordt dit gedaan met een bedrieglijk opzet. Op het misdrijf oplichting staat een gevangenisstraf van één maand tot en met vijf jaar en een geldboete van 26 tot 3000 euro.

 

  1. Laat u bijstaan door een advocaat

Als advocaat worden wij regelmatig geconfronteerd met personen die gebruik maakten van voormelde methoden. Vaak beseften die personen niet wat de mogelijke gevolgen van hun handelingen konden zijn.

 

Het is belangrijk, wanneer u betrapt werd, om beroep te doen op een advocaat met kennis van zaken. Zulks doet u best van bij het eerste verhoor. Een advocaat kan inschatten welke oplossingen er mogelijk zijn voor uw specifieke situatie. Eventueel kan er in samenspraak met het Openbaar Ministerie gezocht worden naar een alternatieve bestraffing of een minnelijke schikking.

 

Onze advocaten hebben ervaring met bovenvermelde misdrijven en kunnen u bijstaan. Aarzel niet om ons te contacteren.

Deel via LinkedIn
SideMenu