Familie & Vermogen

Iedereen wordt op een bepaald ogenblik geconfronteerd met aspecten van het familierecht of het familiaal vermogensrecht. Dit kan zijn naar aanleiding van een huwelijk of geboorte, maar ook ter gelegenheid van minder aangename omstandigheden zoals een echtscheiding, de beëindiging van een relatie of een overlijden.

Op dat ogenblik is het van belang dat er naar u geluisterd wordt en dat u zo goed mogelijk geïnformeerd wordt over uw opties, rechten en uw plichten.

TRENT staat u bij om de meest optimale oplossing te vinden, die zo veel als mogelijk tegemoet komt aan uw belangen en wensen. Hoewel we steeds de voorkeur geven aan een onderhandelde oplossing, eventueel via bemiddeling, zijn we eveneens beslagen in procedures voor de familierechtbanken.

De verstandhouding tussen u en uw (huwelijks)partner is volledig zoek. U beslist om een einde te maken aan uw relatie, of u wordt opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen.

Wij luisteren naar uw verhaal, staan u bij en komen op voor uw belangen, zowel bij minnelijke onderhandelingen als voor de familierechtbank.

Uw (huwelijks)relatie is beëindigd en er dient een regeling te worden getroffen voor het verblijf van de kinderen of u overweegt om de bestaande verblijfsregeling aan te passen.

Wij werken samen met u een regeling uit en behartigen uw belangen bij minnelijke besprekingen en voor de familierechtbank.

Het onderhoudsgeld voor de kinderen, dan wel ten aanzien van uw ex-partner,  dient te worden vastgesteld of het betaalde onderhoudsgeld voor de kinderen en/of uw ex-partner beantwoordt niet meer aan de feitelijke situatie en dient te worden aangepast.

Wij luisteren naar u, adviseren u en staan u bij zowel in het kader van de onderhandelingen als in de procedure voor de familierechtbank.

Als een huwelijk of een samenwoning tot een einde komt, dienen ook de goederen (een huis, een auto, spaargelden, …) die werden verworven tijdens deze relatie te worden verdeeld. Hetzelfde geldt in geval van een overlijden, waarbij tussen de verschillende erfgenamen regelingen moeten worden getroffen.

Wij adviseren u en staan u bij in de onderhandelingen, maar uiteraard ook in de procedure voor de notaris en de rechtbank.

Plots blijkt dat u niet de biologische ouder bent van uw kind. U wil uw afstamming ten aanzien van een kind laten vastleggen of wordt gedagvaard om uw ouderschap vast te stellen.
U beslist het kind van uw partner, dat u als uw eigen kind beschouwt, te adopteren.
Samen met u gaan we op zoek naar een oplossing.

U wenst een familielid, een goede vriend of een goed doel te begiftigen tijdens uw leven. Of misschien wenst u nu reeds uw nalatenschap te regelen, zodat u zelf kan beslissen aan wie wat zal toekomen na uw overlijden. Wij staan u bij en werken in overleg met u een regeling uit.
SideMenu