Roeland Verlinden

Roeland heeft een doorgedreven expertise inzake bouwgeschillen, betwistingen inzake gunning en uitvoering van overheidsopdrachten, problemen inzake koop-verkoop van onroerend goed, huur, projectontwikkeling, aansprakelijkheid- en verzekeringskwesties (ABR- of CAR-polissen).

Voor professionele bouwparticipanten kwam hij tussen bij diverse grote projecten:

 • gebreken waardoor de oplevering van een nieuwgebouwd administratief centrum wordt geweigerd;
 • bijstand tegen schadeclaims in verband met een omvangrijk stadsproject;
 • instorting van een kloostergebouw in oprichting;
 • verborgen gebreken die worden tegengeworpen na oprichting van een nieuw provinciehuis;
 • discussie bij de oprichting van een nieuw gerechtsgebouw;
 • betwisting aangaande de gunning van afbraak en sanering van een scheepswerf;
 • problematiek dubbele verkoop van gronden voor een nieuw bedrijvenpark;
 • meerprijs onvoorziene werken bij de renovatie van een sociale woonwijk;
 • beweerde laattijdigheid en gebreken in de gebouwen van een nieuw wetenschapspark;
 • procedures aangaande de gunningsplicht aan de laagst regelmatige inschrijver inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken;
 • toepassing AAV bij de uitvoering van diverse overheidsopdrachten

Daarnaast voert Roeland ook voor private bouwheren veelvuldig procedures inzake bouwgebreken, te late oplevering en/of afrekeningdiscussies.

Roeland is advocaat sedert 1998. In 2010 richtte hij Adveris Advocatenassociatie te Leuven op, kantoor met specifieke focus op het bouwrecht en het vastgoedrecht. In 2021 vervoegde hij de vakgroep Bouwen & Vastgoed van TRENT.

SideMenu