Laurent Puissant

Sinds 2012 is Laurent Puissant ingeschreven aan de balie van Leuven. Laurent heeft sindsdien een ruime expertise opgebouwd inzake onroerend goed, verzekeringsrecht- en aansprakelijkheidsrecht.

Laurent is ook vertrouwd met arbitrage.

Bij TRENT behartigt Laurent hoofdzakelijk dossiers inzake onroerend goed en het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

SideMenu