Kobe Jansseune

Kobe Jansseune is advocaat sinds 2012.  Tussen april 2015 en juni 2017 bouwde hij een eigen corporate en M&A-praktijk uit aan de Brusselse balie. In juni 2017 trad hij toe tot het kantoor waar hij zich verder op deze materies toelegt.

Kobe adviseert zowel particulieren als kleine en middelgrote ondernemingen binnen hun dagelijkse ondernemings- en vennootschapsrechtelijke praktijk en in het kader van vennootschapsrechtelijke transacties. Deze dienstverlening focust zich op adviesverlening en redactie van alle noodzakelijke juridische documentatie en contracten. Hij biedt daarnaast ook advies in het kader van particuliere vermogensplanning.

Tussen september 2013 en oktober 2017 was Kobe deeltijds actief als praktijk-assistent, verbonden aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht aan de KU Leuven waar hij zich toelegde op het medisch en gezondheidsrecht. Hij adviseert en ondersteunt binnen zijn praktijk zowel medische beroepsbeoefenaars als ondernemingen in deze materie.

SideMenu