Jacob De Cleyn

Jacob is sinds 2019 actief aan de balie van Leuven. Zijn activiteiten spitsen zich toe op intellectuele eigendomsrecht, het mededingingsrecht en geschillenregelingen. Jacob helpt je verder in het Nederlands, Frans en Engels en heeft sterke noties van het Italiaans.

SideMenu