IP & Media

Intellectuele eigendomsrechten vormen de kernwaarde van elke onderneming. Bescherming, strategie, handhaving, contracten en management zijn cruciaal. Wij bieden dan ook een omvattende praktijk intellectuele eigendom aan en verlenen advies omtrent auteursrecht, octrooien, merken, modelrechten en handelsgeheimen.

Door een jarenlange ervaring heeft het team een zeer goede kennis opgebouwd van de ICT-sector en alle aspecten van deze sector, niet enkel de juridische. Dit zorgt er voor dat we voor alle mogelijke spelers in de ICT-sector een aanspreekpunt zijn. Vanuit een praktische invalshoek biedt ons team ook ondersteuning aan foundations en ondernemers bij de verdere uitbouw van hun blockchain project.

Ook inzake advies en uitwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR) op maat van uw onderneming, staat ons team ter beschikking.

Wij staan u bij in de onderhandeling en opmaak van licentieovereenkomsten, royalty structuren, hard & software contracten, service level agreements, overeenkomsten inzake productie TV programma’s enz.

Ook voor de opmaak en screening van uw reclameboodschappen, verkoopsvoorwaarden, marketingacties, zowel online als offline, staan wij ter beschikking.

GDPR is een aandachtspunt voor elke onderneming. Hoe worden privacy data verwerkt, welke procedures dienen gevolgd te worden, welke acties moet genomen worden om intern en extern te voldoen aan de huidige reglementering, enz ? Op al deze vragen staan wij u bij met praktisch advies en de nuttige documentatie.

Vragen over mediaregulering, overeenkomsten tussen productiehuizen en mediabedrijven, portret – en persoonlijkheidsrechten, aansprakelijkheid van uitgevers, Internet Service Providers of moderators voor de inhoud van hun publicaties, persvrijheid enz worden behandeld door ons team.

De advocaten van TRENT zijn beslagen in bemiddeling, arbitrage en procedures voor rechtbanken en hoven. Ingeval van geschillen over octrooien werken wij, indien gewenst of noodzakelijk, samen met technische specialisten van uw onderneming of uit ons breed netwerk van gerechtsdeskundigen.

SideMenu