Hanne Vanhoof

Hanne Vanhoof is experte in procedures en adviesverlening in het kader van het strafrecht en strafprocesrecht. Daarnaast verdiept ze zich in de bijstand tijdens de verhoren door politiediensten en onderzoeksrechter, het cassatieberoep in strafzaken, de procedure voor het hof van assisen en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Als jeugdadvocate specialiseerde Hanne zich bijkomend in het jeugddelinquentierecht en in de bijstand van minderjarigen tijdens het politieverhoor en de procedure voor de jeugdrechtbank.

Tot 2020 was Hanne actief verbonden aan de KU Leuven als praktijkassistente bij het Instituut voor Strafrecht.

Hanne is lid van de raad van de orde van advocaten aan de balie van Leuven.

SideMenu