Hannah Claus

Hannah studeerde in 2019 af aan de KU Leuven met een master in de Rechten met major strafrecht en minor privaatrecht. 

Na haar opleiding startte zij onmiddellijk aan de balie van Leuven. Zij volgde reeds de SUPRALAT-opleiding voor bijstand tijdens verhoren. 

Hannah spitst zich toe op strafrecht, verkeersrecht en aansprakelijkheidsrecht.

SideMenu