Bouwen & Vastgoed

TRENT heeft een zeer ruime expertise op het vlak van vastgoed (eigendom, koop-verkoop, huur, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, burenhinder, vruchtgebruik, erfpacht, …). Onze cliënten zijn zowel aannemers, architecten, ondernemingen en particulieren. Wij verlenen advies en helpen hen bij het voeren van geschillen.

Elk bouwproject kent problemen, zoals overschrijding van de bouwtijd, meerkosten, verborgen gebreken, onbetaalde facturen etc. TRENT verleent advies en bijstand aan bouwheren, maar ook architecten, ingenieurs, aannemers, onderaannemers en toeleveranciers kunnen bij ons terecht. TRENT zorgt voor juridisch correcte afspraken voor de start van het project en grijpt in bij geschillen, zodat het bouwproces niet stilvalt en de schadevergoedingen juist uitbetaald worden.

Bij eigendom denkt men vaak automatisch aan een woning. Eigendom gaat echter verder. Zo kunnen er geschillen ontstaan met je buren of is er een discussie aangaande eigendomsgrenzen. Misschien gebruikt je buur een deel van je eigendom om er bijvoorbeeld met zijn voertuig over te rijden. Denk ook aan discussies met medebewoners in een appartementsgebouw. TRENT behandelt alle mogelijke facetten (erfdienstbaarheden, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, …) met betrekking tot eigendom.

TRENT staat huurders, verhuurders, en rentmeesters bij aangaande verschillende vormen van huur (woninghuur, handelshuur, studentenhuur, pop up huur, …). De bijstand die TRENT verleent, betreft onder andere de redactie of nazicht van huurovereenkomsten, bijstand bij contractsonderhandelingen, het voeren van gerechtelijke procedures,…

SideMenu